Naše projekty

I v letošním školním roce nás čeká řada zajímavých akcí. 

 

Žáci 6. ročníku se mohou těšit na přednášku o plazech a budou pracovat na projektu o houbách. Rovněž využijeme v rámci poznávání okolí Naučnou stezku Příroda Jablunkovska. 

Pro žáky 7. ročníku uspořádáme přednášku o včelách, poté žáci zpracují získané informace v projektu.

V 8. ročníku se žáci seznámí se základy mineralogie (nauka o nerostech) a petrologie (nauka o horninách), vývojovými obdobími Země.

Výuka v 9. ročníku je z velké části zaměřena na učivo o člověku. Žáci své poznatky shrnou v několika projektech, např. Kostra, Svaly, Nemoci a jiné.

 

V průběhu tohoto školního roku budou uspořádány přednášky týkající se různých oblastí přírody.

Pro zájemce uspořádáme školní kolo biologické olympiády.