Biologická olympiáda

Dne 19.5.2016 proběhlo školní kolo biologické olympiády pro žáky 6. a 7. ročníků.

Soutěže se zúčastnilo  30 žáků ze 6. ročníku a 19 žáků ze 7. ročníku.

 

Žáci museli nejdrříve vyplnit znalostní test z přírodopisu a poté měli praktickou část - poznávání rostlin a živočichů.

 

Výsledky BIO - 6. ročník.xlsx (10984)

Výsledky BIO - 7. ročník.xlsx (10482)