Kdo nás učí v letošním školním roce?

V letošním školním roce se o výuku přírodopisu podělí tradičně Mgr. Karin Walachová a Ing. Miroslava Kadlubcová.Výuka probíhá v 6. - 9.ročníku.V 6.a 9.ročníku - 2 hod. týdně, v 7. a 8. ročníku 1 hod. týdně.